[vc_column width=”1/2″ el_position=”first last”]

Bu çalışmada bir büyük şehirde çalışan temizlik işçilerinin sosyodemografik özellikleri ve çalışma koşulları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Mayıs-Haziran 2005 tarihinde yapılan araştırmanın evreni Ankara’da üç merkez ilçede çalışan (Çankaya, Mamak, Yenimahalle) tüm temizlik işçileridir. Bu ilçelerde araştırma sırasında toplam 820 işçi çalışmakta olup, %95 güvenilirlik ve %5 sapma ile araştırma örneklemine 262 kişinin alınması planlanmış, daha sonra basit rasgele örnekleme yöntemi ile rasgele sayılar tablosu kullanılarak katılımcılar belirlenmiştir.

Temizlik işçilerinin %52.8’i çalıştığı yerde işyeri sağlık birimi, %50.7’si işyeri hekimi, %57.9’u işyeri hemşiresi/sağlık memuru olmadığını belirtmiştir. %83.0’ü işe giriş muayenesi olmuş, %47.4’ü aralıklı kontrol muayenesi olmaktadır. %85.2’si işiyle ilgili mesleki eğitim, %87.4’ü işiyle ilgili sağlık ve güvenlik eğitimi almamıştır. %80.1’i işini yaparken kişisel koruyucu kullanmamaktadır. İşçilerinin %26.0’sı iş kazası geçirmiştir. %5.3’ünde iş kazasına bağlı kalıcı sakatlık meydana gelmiştir. %9.6’sı meslek hastalığı tanısı almış, %4.8’inde meslek hastalığına bağlı kalıcı sakatlık meydana gelmiştir.

Sonuçlar temizlik işçilerinin iş sağlığı hizmetlerinden yeterince yararlanmadığını göstermektedir. İşçilerin yaklaşık üçte birinin de iş kazası veya meslek hastalığı geçirmesinin bu durumun bir sonucu olduğu düşünülmektedir.

Firmamız bu koşulları tamamen en aza indirgemektedir. Bugüne kadar yaptığımız temizliklerde sadece 2-3 iş kazası yaşanmıştır. Bunlarda basit tıbbi müdahalelerle giderilecek kazalardı.

Verdiğimiz hizmetin kalitesini ölçümlemek bizim için önemli. Hizmeti alan kişi/kuruluş olarak vereceğiniz bilgiler, fikirleriniz ve değerlendirmeleriniz, başarımızı istediğimiz ölçüde tutmamız için en önemli kaynağımız. Aldığınız hizmetle ilgili düşüncelerinizi paylaşarak gelişimimize katkıda bulunmak bizimle görüşebilirsiniz.

Ev temizliği konusunda özellikle çalışan ailelerin en büyük yardımcısı olan firmamız, evinizin size ait özel bir alan olduğu düşüncesini esas alarak titiz, saygılı, hiyjenik ve güleryüzlü hizmet odaklı çalışmalarını sürdürmektedir.

Temizlikçi, herzaman sizin yanınızda olucaktır.

Temizlik hizmetleri arasında en çok tercih edilen inşaat temizlikleri için kullanılan özel malzemeler sayesinde meskeninizde inşaat atığı kalmadan rahatça yaşamanın konforunu tadacaksınız. Firmamız toplu konut temizliklerinde de hizmet vermektedir.

[/vc_column]

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon